Kupongskatt och särskild inkomstskatt (Sink) är exempel på definitiva källskatter som tas ut och fastställs till ett exakt belopp redan från början – vid källan. Det är alltså utbetalaren, bolaget respektive arbetsgivaren, som svarar för skatteinbetalningen.

Läs mer om källskatt

Utlandsplaceringar – Så placerar du utomlands

Utflyttning – Så förbereder du en lyckad flytt från Sverige

Sänk skatten med upphovsmannakonto

Skogskonto – Så sänker du skatten med skogskonton