skuldsaneringDen som under lång tid inte klarat av att betala sina skulder kan med stöd av lagen få lånen avskrivna enligt skuldsaneringslagen. Kronofogdemyndigheten prövar ansökan om skuldsaneringen och beslutar i ärendet även om en eller flera borgenärer motsätter sig en saneringen.

Kronofogdemyndigheten ska även pröva ärenden om att upphäva eller ändra ett skuldsaneringsbeslut. Efter en skuldsanering får den skuldsatte leva på existensminimum i vanligtvis fem år. Resten av inkomsterna går till att betala skulderna. Efter den tiden är den skuldsatte fri från sina skulder. Skuldsanering kan även medges för näringsidkare. Se prop 2010/11:31.

Rättsfall för skuldsanering

§ Restriktiv tillämpning, NJA 2010 s. 496.

Läs mer om skuld och konkurs

Konkurs – Så gör du avdrag och sänker skatt i konkurser

Likvidation

Konkursansökan – Ladda ner en gratis mall för konkurs