Likvidation innebär att ett företag upplöses och tillgångar och skulder skiftas ut på delägarna.

Ett aktiebolag kan upphöra på något av följande sätt: genom konkurs som avslutas med underskott, avveckling eller fusion utan avveckling.

Råd för likvidation

Försäljning att föredra

likvidation

Vid likvidation anses aktierna avyttrade när bolagsstämman beslutat om avveckling. Vinsten beskattas när värdet har fastställts. En avveckling måste därför först avslutas för att en eventuell förlust ska vara avdragsgill (RÅ 1998 ref 25). För att få avdrag kan därför försäljning vara bättre än avveckling för ett bolag med stor förlust.

Läs mer om konkurs

Företagsrekonstruktion – Så undviker du konkurs med rekonstruktion

Konkurs – Så gör du avdrag och sänker skatt i konkurser

Konkursansökan – Ladda ner en gratis mall för konkurs