Leasing är en form av uthyrning och samtidigt finansiering av bilar, maskiner och andra inventarier. Leasetagaren, nyttjaren, betalar hyra, leasingavgift, till ägaren (leasegivaren). Man skiljer på operationell och finansiell leasing, där den sistnämnda är att jämställa med avbetalningsköp.

Uthyraren anses skattemässigt som ägare och har rätt till värdeminskningsavdrag.

Leasing elbilVid hyrestidens slut har nyttjaren oftast rätt men inte skyldighet att köpa det förhyrda objektet för det restvärde som anges i avtalet, t ex 10 % av anskaffningsvärdet. Om det finns en skyldighet att köpa anses det som avbetalningsköp. Leasinghyran inkluderar därför både värdeminskning och ränta på kapitalet.

§ Hyra eller avbetalningsköp avgjort i dessa rättsfall, RÅ 1987 ref 166, RÅ 1989 ref 62.

Läs mer om leasing

Leasingbil – Så deklarerar du du leasingbilen privat eller på företaget

Bilförmån – Alla råd du behöver för din tjänstebil och bilförmån

Bil till jobbet – Så gör du avdrag för egen bil till jobbet och i tjänsten

Bilweb