Den som är begränsat skattskyldig i Sverige och får aktieutdelning från svenska bolag ska betala kupongskatt på utdelningen. Den påförs även om utdelningen är i form av annat än kontanter, exempelvis aktier eller inköpsrätter. Kupongsskatt aktualiseras vid likvidation av aktiebolag och utbetalning till utländska ägare.

Wall street kupongskattKupongskatten är en definitiv källskatt. Den dragna skatten är då lika stor som den slutliga skatten. Den är normalt 30 % men kan sättas ned om det finns skatteavtal som anger att den ska vara lägre, och blir då oftast 15 %. Med undantag för Schweiz görs nedsättningen direkt av VPC eller banken, som drar kupongskatten. Se vidare skatteavtal och råd under utflyttning.

Kupongskatt i börsnoterade utländska bolag

Utländska börsnoterade bolag, som Astra Zeneca, drar av kupongskatt från utdelningen innan den betalas ut till exempelvis svenska aktiesparare och den kupongskatten får dras ifrån den svenska skatten. För de flesta utländska bolag som är börsnoterade i Sverige har skatteverket tagit hänsyn till detta vid skatteberäkningen i samband med deklarationen. Se vidare utländsk skatt.