Individuellt pensionssparande (IPS) är en sparprodukt men skattemässigt jämförbart med pensionsförsäkring, dock utan riskinslag. Avdragsreglerna är lika med sparande genom pensionsförsäkringar. I IPS-sparandet, som bankerna har, kan man när som helst byta mellan följande sparformer:

  • Inlåning på konto i svensk eller utländsk bank.
  • Placering i svenska investeringsfonder och allemansfonder samt i utländska fondföretag.
  • Placering i enskilda aktier och andra fondpapper som är noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats eller som i utlandet är föremål för handel på en reglerad marknad. Sparande i optioner eller andra derivatinstrument tillåts däremot inte.

Det går också att när som helst flytta mellan olika sparinstitut. Någon skatt blir det inte vid omplaceringar.

Individuellt pensionssparande ipsSkattereglerna för Individuellt pensionssparande (IPS)

Det individuella pensionssparandet beskattas som annat avdragsgillt pensionssparande, men har i regel lägre avgifter än andra typer av pensionsförsäkringar. Samma uttagsregler gäller i princip också. Uttag av medlen i förtid får ske om kontobehållningen understiger ett prisbasbelopp och nysparande inte har skett de senaste 10 åren.

En väsentlig skillnad jämfört med pensionssparande är att sparkapitalet i IPS också kan betalas ut till pensionsspararens dödsbo. Så blir fallet om det saknas förmånstagarförordnande (efterlevandeskydd) eller om förmånstagarförordnandet avser någon utanför den tillåtna kretsen. Se även investeringssparkonto.

Läs mer om Individuellt pensionssparande (IPS)

Pensionsförsäkring – Fördelar och nackdelar med pensionsförsäkringar

Konsumenternas.se