Råd för inkomster från hobby

Tjäna pengar på din hobby med tävlingshästarSjälvständig och varaktig men utan egentligt vinstsyfte anger vad som är hobby till skillnad från övrig näringsverksamhet. Den behöver heller inte deklareras om den är av begränsad omfattning, exempelvis lite försäljning i samband med jakt eller fiske. I övriga fall krävs att den ska tas upp som inkomst av tjänst. Den som driver hobbyverksamhet är inte bokföringsskyldig, men kvitton och anteckningar som styrker inkomster och utgifter måste sparas i minst sju år. Egenavgifter beräknas på överskott av hobbyverksamhet. Mervärdesskatt redovisas för sig och då i regel i den allmänna självdeklarationen om verksamheten inte registreras för moms. Inkomster och utgifter redovisas i så fall exklusive moms. Annars räknas momsen med i inkomsterna och utgifterna.

Underskott av hobbyverksamhet

Underskott får inte dras av från annan inkomst. Däremot får underskott sparas och kvittas mot överskott på samma hobbyverksamhet om underskotten uppstått upp till fem år före beskattningsåret och om de inte överstiger intäkterna. Det innebär att ett överskott kan kvittas mot tidigare underskott som inte kunnat utnyttjas tidigare.

Tävlingshästar som hobby

Har du högst två hästar ser man det som en hobby. Men du får inte dra av underskott från hobbyhästen mot andra inkomster, däremot mot ett överskott senare år. Om »hobbyhästen« säljs tillämpas reglerna för kapitalvinst. Om hästarna räknas som näringsverksamhet och om verksamheten är nystartad får underskott inom fem år dras mot andra inkomster och om verksamheten avvecklas kan eventuell förlust dras av som kapitalförlust. Uppfödning av hästar har inte ansetts som näringsverksamhet, trots att den bedrevs på en näringsfastighet (KRG 6375-09, 2010-11-15).

Ta fram vinsterna

Om verksamheten gått med förlust i början finns skäl att redovisa ett överskott för att inte gå miste om gamla underskott. Det gäller då att skaffa inkomster – t ex genom försäljning av produkter.

Överskott kan man också skaffa sig genom någon av följande åtgärder:

  • Avstå från att göra värdeminskningsavdrag.
  • Sälj en del av hobbyverksamhetens lager till eget bolag eller någon inom familjen, vilket ger inkomster till

Detta lager kan sedan köpas tillbaka ett senare år. Ett annat alternativ är att sälja över verksamheten till ett eget bolag. Om verksamheten drivs som näringsverksamhet kan avdrag sparas under fler år än om det deklareras som hobby.

Sätt hästarna på bolag

Ett sätt att kunna dra av för hobbyhästarna är att låta ett aktiebolag äga hästarna som har inkomster av något annat. Du kan normalt kvitta vinster och förluster mot andra inkomster i aktiebolaget, såvida det inte är uppenbart att det enbart är en förlustverksamhet. Om du inte kan utnyttja förluster i bolaget, kan istället avdrag på sikt medges för aktierna i bolaget.

Rättsfall Två hästar, K72 1:32, RÅ1988 ref 117, RÅ 1987 not 655, RÅ 1978 Aa 158, älgjakt, RÅ 1991 ref 38, båtar, RÅ 1986 not 484, frimärkssamlingar, RÅ1948:666, pokerspel ansågs skattepliktigt, HFD 2015 ref 26.

Fråga: Kan det bli skattetillägg om en hobbyverksamhet inte tas upp i deklarationen? Svar: Ja, men det förutsätts då att resultatet är positivt eller att oriktiga uppgifter  har lämnats.

Fråga: Kan skatteverket besluta att en näringsverksamhet ska deklareras som hobby och inte som näringsverksamhet? Svar: Ja, men skatteverket kan inte enbart hänvisa till att verksamheten inte går med vinst.

Fråga: Får reglerna för näringsverksamhet tillämpas fullt ut för hobbyverksamhet? Svar: Nej, exempelvis får inte reglerna om resultatutjämning användas.

Läs mer om hobby och hobbyverksamhet

Inkomster av tjänst – Här är inkomstlagen som räknas till tjänst

Bärplockning – Så säljer du bär, svamp och kottar utan att betala skatt

Passiv inkomst – Så blir du rik med passiva intäkter