inkomster av tjänst tjänstemanInkomster av tjänst. Till inkomstslaget tjänst räknas:

  1. Inkomster som har samband med en anställning.
  2. Olika slag av tillfälliga inkomster, t ex uppdragsinkomster.
  3. Inkomst av hobbyverksamhet, en verksamhet som bedrivs självständigt men som inte bedrivs med vinstsyfte och därför inte kan räknas som näringsverksamhet. Se hobby.

Läs mer om inkomster

Läs under fåmansföretag – 3:12-reglerna om hur kapitalvinst tjänstebeskattas.

Läs mer om skattefria inkomster under skattefria ersättningar

Bärplockning – Skattefri inkomst av att plocka bär, svamp och kottar