Bosättning. Var en person är bosatt har betydelse för i vilken kommun man ska betala skatt, hemortskommun, respektive om man ska anses i bosatt i Sverige eller inte, hemvist.

bosättning hus röd gårdSkatt betalas till den kommun där du var mantalsskriven eller rätteligen skulle varit mantalsskriven den 1 november året före inkomståret. Man ska vara mantalsskriven där man har sin »dygnsvila«, den ort där man normalt sover. Se fritidshus.

Den som är bosatt i Sverige är också skattskyldig i Sverige – oavsett medborgarskap. Detta gäller all inkomst både i Sverige och utomlands.

Bosättning utomlands

För den som inte är bosatt i Sverige omfattar skattskyldigheten bara vissa inkomster med nära anknytning till Sverige och svenska intressen. T ex inkomst från stat och kommun, vissa pensioner och sociala ersättningar samt fastigheter och rörelser i Sverige. Detta gäller också personer som inte tidigare har varit bosatta i Sverige och heller inte stadigvarande vistas i Sverige. Oftast finns ett skatteavtal som avgör skattskyldigheten.

Huvudregeln är att den som har sin egentliga hemvist i Sverige eller »stadigvarande vistas« i Sverige räknas som att ha bosättning i Sverige.

Förutom bosättningen och själva vistelsen här landet har även andra faktorer betydelse. T ex fastighetsinnehav och ekonomiska intressen i svenska företag. För frågan om en person har väsentlig anknytning till Sverige och därför ska anses ha sitt skattemässiga hemvist här. Om det finns ett skatteavtal mellan länderna, tillämpas reglerna i avtalet. Under de första fem åren efter utflyttningen har den skattskyldige bevisbördan och först därefter är det skatteverkets sak att påvisa sådan anknytning för att den utflyttade ska anses fortsatt oinskränkt skattskyldig i Sverige.

Läs mer om bosättning

Skatteverket

Så regleras skatten genom skatteavtal vid utlandsboende

Så fungerar en utflyttning från Sverige

Så slipper du betala skatt i Sverige vid utlandsarbete

Checklista inför flytten

Dubbel bosättning – Tillfälligt arbete och flytt till nytt arbete