Immateriella tillgångarSom immateriella tillgångar i ett företag räknas

  • Patent
  • Hyresrätt
  • Upphovsrätt
  • Mönsterskydd
  • och också sådan goodwill, som förvärvats vid övertagande av verksamhet.

Immateriella tillgångar är att jämställa med inventarier, exempelvis får anskaffningsutgiften skrivas av skattemässigt på samma sätt, dock inte som korttidsinventarier.

Läs mer om immateriella tillgångar

Värdeminskningsavdrag – Så gör du avdrag som privatperson och företag

Patent- och registreringsverket