För deklaration som inte lämnats in senast den sista inlämningsdagen, deklarationstidpunkten, påförs en förseningsavgift på 1 250 kr för privatpersoner. Har du inte lämnat in den inom tre månader tillkommer ytterligare  1 250 kronor. Efter 5 månader kommer ytterligare en avgift på 1 250 alltså totalt 3 750 kronor.

För aktiebolag är förseningsavgiften 6 250 kronor.

Om någon deklaration inte lämnas kan det bli skönstaxering.

Om det finns förmildrande omständigheter, t ex sjukdom, kan man slippa förseningsavgift. Förseningsavgiften kan efterges av ungefär samma skäl som skattetillägg.

förseningsavgiftRättsfall om förseningsavgift

§ Sjukdom var inte tillräckligt skäl för eftergift, RÅ 1981 not 184.

Läs under anstånd med deklarationen hur man gör för att få vänta med att lämna in deklarationen. Avgiften kan även påföras för de skattedeklarationer för moms och arbetsgivaravgifter som företag måste lämna varje månad.

Läs mer om försening och deklaration

Överklaga deklaration – Gratis mall för att överklaga deklarationen

Anstånd med skatten

Skattetillägg – Så undviker du att betala skattetillägg vid deklaration

Avgifter hos Skatteverket