Det finns vid beskattningen två huvudformer av försäkringar:

  1. K­försäkringar (livförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, sjukförsäkringar och sakförsäkringar). Se kapitalförsäkring. Belopp som betalas ut på dessa försäkringar är skattefria. Därför är inte premien avdragsgill. En privatperson som får ut pengar på sin sakförsäkring efter t ex en brand ska inte skatta för dessa. Men i näringsverksamhet är försäkringspremien avdragsgill och utbetalat belopp ska därmed tas upp som skattepliktig inkomst i näringsverksamheten. Detta kan t ex gälla försäkringspengar för ett hyreshus, som är en näringsfastighet. Se ersättningsfond.
  2. P­försäkringar (pensionsförsäkringar). Pensionspengar som betalas ut är skattepliktiga och premierna är därför avdragsgilla, dock med vissa beloppstak. Se pensionsförsäkring.

Läs om skatteregler för försäkringar

Avkastningsskatt – Så sänker du avkastningsskatten

Särskild löneskatt