Ersättningar som betalas ut för de kollektiva försäkringarna (avtalsförsäkringar) AGB (försäkring om avgångsbidrag). AGS (avtalsgruppsjukförsäkring). TFA (trygghetsförsäkring vid arbetsskada) beskattas som löneinkomst.

Så beskattas avtalsförsäkringar

avtalsförsäkringarPå utbetalda avgångsbidrag enligt AGB påförs löneskatt, som betalas av utbetalaren. För ersättningar från AGS och TFA påförs löneskatt till den del de avser att komplettera förtidspension respektive till den del de utgår i form av engångsbelopp. De ersättningar som har löneskatt ligger inte till grund för förmåner enligt allmänna försäkringen.

För TGL-försäkring (tjänstegrupplivförsäkring till efterlevande vid dödsfall) som arbetsgivarna tagit för sina anställda ska arbetsgivaren betala en särskild skatt. Vilken betalas av försäkringsbolagen genom högre premier. I gengäld är grupplivförsäkringen skattefri för den anställde. Det gäller både avtalsbundna och övriga grupplivförsäkringar.

Läs mer om avtalsförsäkringar

Arbetsgivaravgifter – Så sänker du kostnaderna för arbetsgivaravgifterna

Företagarna