Skatt på grupplivförsäkringar

Försäkringsbolagen betalar en särskild skatt på tjänstegrupplivförsäkringar som i princip täcker den skatt som annars hade påförts den anställde och företaget. Det innebär att den anställde slipper betala skatt för premierna och heller inte för utfallande belopp.

En näringsidkare får dra av för avgift till egen grupplivförsäkring. Avdraget får göras för premie som ger samma livförsäkringsskydd som gäller för statsanställda. Avdrag medges också för företagshälsovård och rehabilitering inom ramen för vad som anses skattefritt för statsanställda. Se löneförmån.

Förmån av fri grupplivförsäkring: Se löneförmån och försäkringar.

Läs mer om grupplivförsäkringar

Löneförmån – Löneförmånerna och fringisarna du inte behöver skatta för

Avtalsförsäkringar – Så beskattas din avtalsförsäkring

Collectum