Substansvärde är ett vanligt nyckeltal inom fundamental aktieanalys. Det används generellt för alla bolag men används ofta specifikt då man värderar till exempel investmentbolag eller fastighetsbolag. Nyckeltalet är extra användbart då det finns tydliga tillgångar i bolaget att värdera.

Så beräknas substansvärdet

Substansvärdet är bolagets tillgångar minus skulderna dividerat med antalet aktier. Till skillnad mot Eget kapital i årsredovisningen så beräknas substansvärdet med företagets marknadsmässiga tillgångar och skulder. I årsredovisningen beräknas ett bokfört värde som är tillgångens inköpsvärde minus avskrivningar.

Substansvärde = Bolagets tillgångar – Bolagets skulder/Antalet aktier i bolaget

Exempel på beräkning av nycketalet

Så här kan du beräkna substansvärdet i ett företag.

  • Bolagets totala tillgångar: 500 miljoner
  • Bolagets totala skulder: 150 miljoner
  • Antalet aktier i bolag: 10 miljoner

Beräkning: (500 – 150)/10 = 35

Beräkningen visar att bolagets substansvärde är alltså 35 kronor per aktie.

substansvärde aktier analysSubstansvärde i investmentbolag

Substansvärdet är extra intressant vid värdering av investmentbolag. Du kan genom att beräkna substansvärdet för de underliggande bolagen beräkna fram ett totalt värde och jämföra med investmentbolaget nyckeltal. Är det totala substansvärdet högre än investmentbolaget så finns det en rabatt i aktien. Den här rabatten kallas vanligtvis för substansrabatten. Det motsatta förhållandet kallas för substanspremie, då aktien handlas för högre kostnad än det underliggande värdet.

På liknande sätt kan man även värdera tillgångarna i till exempel ett fastighetsbolag eller andra bolag med tydliga och lättvärderade tillgångar.

Läs mer om substansvärde och placeringar

Här kan du läsa mer om aktier, placeringar och substansvärde.

Läs mer om aktier och placeringar

Så här fungerar utdelningar

Företagsvärdering – Så här värderar du ditt företag