Att blanka ett värdepapper betyder att man lånar ett värdepapper, till exempel en aktie, och sedan säljer den för att sedan köpa tillbaka den innan den lämnas tillbaka. Har aktien gått ned så har du tjänat pengar. Du spekulerar alltså i att börsen går ner. Skulle aktien gå upp under tiden kommer du förlora pengar då du måste köpa tillbaka aktien till ett högre pris. Blankning är alltså mycket riskfyllt.

Andra ord för blankning är att ligga kort eller vara kort, till skillnad mot att ligga långt som menas med att du tror på en uppgång i aktien.

Att blanka är omstritt bland många och anses ibland vara orsaken till börsnedgångar och krascher. Andra säger att blankning inte har någon större påverkan på börsen då investeraren både säljer och köper tillbaka värdepappret.

Att blanka en aktie

De flesta mäklare erbjuder privatpersoner möjlighet att blanka aktier. Du betalar då både en kostnad för själva lånet av aktien men en avgift för både sälj och köp av aktien.

Risk med blankning

Blankning är förenad med mycket hög risk. Handlar du värdepapper på vanligt sätt så kan du aldrig förlora mer pengar än du investerat. Vid blankning kan aktien teoretiskt stiga hur mycket som helst när du ska köpa tillbaka aktien. Har du otur och någon positiv nyhet kommer om bolaget medan du blankar kan du förlora stora pengar. Att blanka är alltså något du endast ska göra om du är väl insatt i riskerna och har god kännedom i bolaget.

Utdelning i blankade aktier

Den som blankar har inte rätt till utdelning i aktier. Det är alltid den som lånar ut aktierna som har rätt till utdelning. Att blanka aktier runt avstämningsdagen är alltså ingen bra placeringsstrategi.

Äkta och oäkta blankning

En äkta blankning innebär att man säljer lånade värdepapper. En oäkta blankning innebär att man lånar upp värdepapperna först vid leveransen.

blankningUtlånaren anses inte ha sålt aktierna och är alltså fortfarande ägare och skattar därför för eventuell utdelning under låneperioden. Premie eller annan ersättning till utlånaren beskattas också som kapitalinkomst och låntagaren får dra av ersättningen som kostnad i inkomstslaget kapital.

Beskattning av blankning

Om affären sträcker sig över ett årsskifte beskattas resultatet året därpå och då aktierna köps in. Om låntagaren redan har aktier av samma slag anses däremot dessa aktier ha sålts.

Omedelbar beskattning blir det också om affären sträcker sig över två årsskiften. Hela köpeskillingen ska då tas upp som kapitalvinst. Kostnaden för återköpet får dras av det år som köpet sker och då som en förlust i inkomstslaget kapital.

Låntagaren blir formellt sett ägare till aktierna och beskattas därför också för kommande utdelning och har även rätt att delta på bolagsstämma.

§ Låntagaren ses som ägare till de lånade aktierna

RÅ 1965 ref 19, vid en nyemission lånade huvudägarna ut sina aktier till banken i syfte att förenkla hanteringen. Det ansågs inte som avyttring. Skv rättsfallsprotokoll 23/2000, ersättning till långivaren har fått dras av vid vinstberäkningen, HFD 2013 ref 20.

blanka aktier wall streetLäs mer om aktier, blankning och placeringar

Vad är X-datum?

Värdera bolaget med substansvärde

Så fungerar aktieutdelning

Här kan du läsa mer om aktier, börsen och placeringar