Premieobligationer registreras på VP-konto på samma sätt som aktier. Dragningsvinster från dem är skattefria. 

Kapitalvinster vid försäljning av premier tas upp under kapital och beskattas med 30 procents skatt. En kapitalförlust är avdragsgill till 70 %, oavsett om det finns några kapitalvinster eller ej. Det blir då en skattesänkning på 21 % av den verkliga förlusten. Se kapitalförlust och skattereduktion.

Premieobligationer har tidigare varit ett instrument för skatteplanering, men är numera mest en intressant sparform för dem som vill ha ett lotterimoment i sitt sparande. Riksgälden ger sedan 2016 inte längre ut några premieobligationer men det går fortfarande att handla med dem hos banker och sparinstitut.

Råd för premieobligationer

premieobligationer

Välj rätt tidpunkt

Omsättningen för handel med premier är nu rätt liten och kursen kan därför ibland ligga lägre eller högre än vad den borde. När marknadsräntan sjunker blir premierna mer attraktiva. Men det kan dröja något innan premiemarknaden reagerar på en räntesänkning, och den som då agerar snabbt kan göra bra affärer. Ofta är säljtrycket störst omedelbart efter en dragning och kursen pressas då ned. Det kan därför då ges bra tillfällen för den som ska köpa.

Premieobligationer i bolag

För aktie- och handelsbolag beskattas köp och försäljning av premier som inkomst av näringsverksamhet. Därför är förlusterna avdragsgilla fullt ut. Däremot är dragningsvinsterna skattefria för företaget.

Läs mer om premieobligationer

Här kan du läsa mer om regler och möjligheter med premieobligationer.

Courtage – Avgifter och kostnader för handel med aktier

Riskspridning – Så sprider du riskerna i ditt sparande

Obligationer

Förvaltningsutgift – Här är alla avdragsgilla utgifter vid förvaltning

Riksgälden