När ett aktiebolag gör en fondemission, delar ut gratisaktier, kan aktieägarna få delrätter eller delbevis (fondaktierätter) på sina aktier och om emissionen är 1:5, så får man en ny aktie för fem rätter. Eventuellt överskjutande delrätter kan säljas alternativt att man köper rätter för att få ihop till en ny aktie. Aktieägaren har alltså fortfarande samma andel av aktiekapitalet i bolaget, men uppdelat på fler aktier än tidigare. Se vidare aktier och fondemission.

Split och fondemission

En split liknar fondemission. Däremot förändras inte det nominella aktiekapitalet utan endast antalet aktier. Fondemission eller split brukar oftast ske när aktievärdet har blivit relativt högt.

delrätterLäs mer rätter och delrätter

Inköpsrätter – Så fungerar en inköpsrätt

Fondemission

Teckningsrätt – Råd och tips för teckningsrätter vid nyemission

Bolagsverket