Om en aktie till exempel har stigit eller sjunkit kraftigt den senaste tiden kan bolaget välja att göra en split. Det betyder att aktien delas upp i fler delar men med ett lägre nominellt värde. Det betyder att det totala värdet för aktierna efter split är lika stort. Metoden används i första hand för att göra kursen attraktiv eller lätt att handla. Ett högt pris på aktien kan göra det svårt för småsparare att handla medan ett riktigt lågt pris kan indikera att bolaget inte mår så bra. Vissa bolag har en medveten hög aktiekurs för att undvika småsparare.

Så fungerar en split i en aktie

Exempel

Bolaget Äpplet AB har en aktiekurs på 800 kr. Man bestämmer sig för att göra en split 4:1. Det betyder att för varje gammal aktie får man 4 nya.

800/4=200 kr

Det nya värdet på aktien blir alltså 200 kr.

Hade man tidigare 10 aktier har man nu 40 aktier men det totala värdet är detsamma.

800 X 10 = 8 000 kr

200 X 40 = 8 000 kr

split aktieDet här är en omvänd split

När en aktie sjunkit kraftigt och kursen står i några kronor kan bolaget välja att göra en omvänd split. Anledningen är att aktier med låga kurser ofta har dåligt rykte, de brukar kallas för ”Frimärksaktier” eftersom varje aktie är värd ungefär lika mycket som ett frimärke.

Exempel

Bolaget Päronet AB har en aktiekurs på 10 kr. Man bestämmer sig för att göra en omvänd split 1:80. Det betyder att för 8 gamla aktier får man en ny.

10 * 8  = 80 kr

Det nya värdet på aktien blir alltså 80 kr.

Hade man tidigare 16 aktier har man nu 2 aktier men det totala värdet är detsamma.

16 X 10 = 160  kr

80 X 2 = 160 kr

Historiska splittar

Det finns flera tillfällen då man behöver veta historiska splittar i ett värdepapper. Här kan du söka historisk data.

Läs mer om placeringar och aktier