En fondemission i ett bolag på t ex 1:5 betyder att aktieägaren får en ny aktie för varje femtal gamla aktier. Innehavstiden för de nya aktierna är den- samma som för de gamla. Om aktieägaren har sex aktier får han en ny aktie och dessutom en delrätt, som kan säljas eller bytas ut mot ytterligare en aktie om fyra delrätter köps till. Läs tips under kapitalvinst – aktier om hur det går att få skattefavörer om du vid en fondemission får både A- och B-aktier.

Läs mer om aktier

Så fungerar en split