Den som trots upprepade uppmaningar inte lämnar någon deklaration eller den som lämnar en bristfällig deklaration kan skönstaxeras. Skönstaxering kan t ex ske om det saknas inkomster för någon del av året. Den som på grund av t ex sjukdom inte haft inkomst under en del av ett år bör därför under särskilda upplysningar ange detta. För att inte riskera att bli skönstaxerad.

Näringsidkare med bristfällig bokföring riskerar skönstaxering om utelämnade inkomster kan påvisas. Och det dessutom genom kontantberäkning kan visas att den deklarerade inkomsten är orimligt låg (RÅ 2009 ref 27). Skatteverket kan också jämföra bruttovinsten med branschen i övrigt för att visa att inkomster utelämnats (RÅ 1984 1:79, RÅ1995 ref 31). Bevisbördan ligger på skatteverket. HFD 2012 ref 65.

Undvik skönstaxering

Läs mer om skönstaxering och deklaration

Läs mer om förseningsavgifter

Så överklagar du deklarationen

Läs mer om skatt och avdrag

Här hittar du alla avdragen du behöver