Förhandsbesked i skattefrågor lämnas av Skatterättsnämnden, www.skatterattsnamnden.se, som består av ledamöter från bl a näringslivet och skatteverket. Se förhandsbesked. Besluten kan överklagas till regeringsrätten.

Läs mer om Skatterättsnämnden

Omstrukturering – Så omstrukturerar du företaget inför försäljning eller köp

Dödsbo – Så här tar du hand om ditt dödsbo