Genom bindande förhandsbesked kan skattskyldiga och även skatteverket få besked i frågor som gäller inkomstskatt och mervärdesskatt. En sådan ansökan kan dock avvisas om det inte är av vikt för den skattskyldige eller om det anses olämpligt med förhandsbesked, vid t ex värderingsfrågor och frågor kring s k skatteupplägg.

Handläggningstiden är vanligtvis 4 till 8 månader. Beskeden kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Se www.skatterattsnamnden.se

Läs mer om förhandsbesked och inkomstskatt

Moms – Råd för avdrag och redovisning av mervärdesskatt

Skatterättsnämndens uppdrag

Så beräknas värnskatten