Om du betalat någon för att få hjälp med ditt arbete får du dra av den kostnaden för medhjälpare. Det kan gälla skrivhjälp, transport av verktyg mm. Men sådana övriga kostnader är avdragsgilla endast till den del de överstiger 5 000 kr. Arvodet måste höra samman med de skattepliktiga inkomsterna och heller inte vara för av personlig art. Exempelvis utgifter för städhjälp eller hemhjälp.

MedhjälpareRättsfall för medhjälpare

  • Politiker, RÅ 1965 ref 5, RÅ 1989 ref 2, RÅ 1986 ref 130, RÅ 1973 ref 31/III
  • Sjukhuspräst, RÅ 1988 ref 26

Läs mer

Se även fåmansföretag, lön till barn, näringsverksamhet, arbetsgivaravgifter, rot- och rutavdrag.