Den som ser att för hög preliminärskatt dras och därför räknar med att få överskjutande skatt kan under inkomståret begära särskild beräkning av A-skatten (jämkning). Det kan bero på att ränteavdrag, kapitalförluster eller avdrag för pensionssparande sänkt skatten.

Skatteverket kan i vissa fall vägra jämkning om det skiljer mindre än 30 % mellan skatten före och efter jämkningen.

jämkning, skatt, pengar, sedlar, myntRåd för att jämka

Jämka vid aktieförluster

Det går att begära jämkning om man mot slutet av året ser att årets affärer kommer att ge en stor överskjutande skatt.

Om du t ex i november ser att du har gjort större förluster än vinster på aktier. Så att du därför får 10000 kr i skattesänkning. Kan du lämna uppgifter på alla årets aktieförsäljningar i en jämkningsansökan. Skatteverket måste behandla en sådan ansökan skyndsamt. Och din arbetsgivare bör efter någon vecka få besked om att det ska dras 10 000 kr mindre i skatt på decemberlönen. Det kan i sådana situationer gå att få ut årets sista lön helt utan skatteavdrag.

Arbetsgivaren är skyldig att ta hänsyn till jämkningsbeslut om detta kommer mer än två veckor före löneutbetalningen. Men gör det ofta även om beslutet kommer närmare utbetalningsdagen.

Det kan också gå att få skattepengar tillbaka i förtid genom att begära förtidsåterbetalning. Se även skattekonto.

Läs mer om deklaration och jämkning

Så här gör du för att överklaga deklarationen – Gratis mall

Så undviker du att få skattetillägg

Jämkning – Ändring av preliminär A-skatt