Investmentföretag är aktiebolag som så gott som uteslutande har till uppgift att förvalta värdepapper. Aktieportföljen ska vara väl fördelad på olika aktieinnehav och aktieägandet ska vara spritt på ett stort antal aktieägare (RÅ 2009 ref 78). Aktierna i sådana bolag är därför oftast marknadsnoterade. Företaget schablonbeskattas för värdet av sina tillgångar med 1,5 %, men betalar i gengäld ingen skatt på aktievinster.

InvestmentföretagLäs mer om investmentföretag

Undvik uttagsbeskattning

Investmentföretag – Rättslig vägledning

Skatteflykt – Så fungerar reglerna för generalklausulen