Ersättning eller bidrag från arbetsgivaren eller till exempel arbetsförmedling för flyttkostnader är skattefri. Med dessa kostnader avser man följande:

  • Hjälp med packning av bohag
  • Emballering
  • Uppackning och uppställning
  • Transport av bohag
  • Med mera

Ersättning för transport av familjen till nya bostadsorten är också en skattefri flyttkostnad, med schablonavdraget för bil om resan sker med egen bil.

Någon beloppsgräns om att ersättningen inte får överstiga de statliga normerna finns inte längre. Enklast och fördelaktigast är därför att arbetsgivaren betalar ersättning, som då är skattefri. Men om man inte får någon ersättning, får man dra av kostnaderna om man kan hänvisa till att de har varit nödvändiga för förvärva inkomsterna.

Exempel för avdrag vid flytt

Exempel på när flyttningskostnaderna kan gå att dra av:

  • Företagsflytt, RÅ 1969 fi 33
  • Utbildning, RÅ 1969 fi 560
  • Flytt vid befordran, RÅ 1960 fi 1151

Flyttningsersättning som betalas ut av en hyresvärd till en privatperson är normalt skattefri. Dock inte om det sker till en näringsidkare.

Vad ingår inte som flyttkostnader?

Ersättningar för försluter i samband med försäljning av bostad eller bohag räknas inte som utgifter. Dit räknas inte avdrag för hemresor och dubbel bosättning.

Fler avdrag och råd för din deklaration

Deklaration 2020 – Skatteåterbäring, datum och avdrag för att deklarera

flyttkostnader avdrag flytt

Här kan du läsa mer om flyttning och flyttkostnader

Checklista vid flyttstädning – Så städar du villa eller lägenhet vid flytt

Checklista vid flytt – Råd och tips när du planerar för att flytta

Utflyttning – Så förbereder du en lyckad flytt från Sverige

Dubbel bosättning – Tillfälligt arbete och flytt till nytt arbete

Moveria flyttportal