Taxeringsvärdena för småhus grundar sig på en allmän fastighetstaxering, senast 2008, och däref- ter har endast skett en upp- eller nedskrivning av värdena beroende prisutvecklingen.

Allmän och förenklad fastighetstaxering görs i intervaller om tre år. Övriga år kan ägaren begära särskild fastighetstaxering. I annat fall räknas värdena upp eller ner beroende på områdesindex som finns att hämta på skatteverkets hemsida.

Det finns förslag om att förenkla reglerna nu när taxeringsvärdena inte längre har så stor betydelse för bostadsbeskattningen i och med att den kommunala fastighetsavgiften ersatt fastighetsskatten. Eftersom taxeringsvärdena har betydelse i andra sammanhang, kommer sannolikt någon form av fastighetstaxering att ske även i framtiden.