Taxeringsvärdena för småhus grundar sig på en allmän fastighetstaxering, senast 2018 då det var en förenklad taxering av Sveriges alla småhus, och därefter har endast skett en upp- eller nedskrivning av värdena beroende prisutvecklingen. Nästa allmänna taxering är 2024.

Allmän och förenklad taxering görs i intervaller om tre år. Övriga år kan ägaren begära särskild taxering. I annat fall räknas värdena upp eller ner beroende på områdesindex som finns att hämta på skatteverkets hemsida.

fastighetstaxering

Det finns förslag om att förenkla reglerna nu när taxeringsvärdena inte längre har så stor betydelse för bostadsbeskattningen i och med att den kommunala fastighetsavgiften ersatt fastighetsskatten. Eftersom taxeringsvärdena har betydelse i andra sammanhang, kommer sannolikt någon form av fastighetstaxering att ske även i framtiden.

Läs mer om fastighetstaxering

Småhus – skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter

Fastighetsbeskattning