ExpropriationStat och kommun samt myndigheter kan i vissa fall tvinga en fastighetsägare att sälja sin fastighet. Det kallas expropriation. Fastigheten anses då avyttrad vid tillträdet av fastigheten. Skattereglerna är i princip desamma som vid frivillig försäljning. Se privatbostadsfastighet – försäljning, ersättningsfond, uppskov.

Rättsfall om expropriation

Lagen.nu