Dolt fel i fastighet är en vanlig fråga vid förvärv av fastighet. Det finns en undersökningsplikt för köparen. Om felet inte bort upptäckas vid köparens undersökning och inte avhandlats mellan parterna, läggs alltså avgörande vikt vid köparens befogade förväntningar.

§ Fuktskada i ett 20 år gammalt fritidshus, NJA 2010 sid 286.

Dolt fel hus fastighetLäs mer om dolt fel och husköp

Checklista vid husköp – Råd och tips för dig som ska köpa hus och villa

Småhus – skattemässiga beteckningen på en- och tvåfamiljsfastigheter

Skatteregler för privatbostadsfastighet

Överklaga deklaration – Gratis mall för att överklaga deklarationen