Byte är jämförbart med avyttring och behandlas i skattesammanhang på samma sätt. Ett aktiebyte kan dock ge rätt till framskjuten beskattning eller uppskov. Vid byte räknas avyttringspriset och därmed kapitalvinsten efter den tillbytta egendomens värde.

Rättsfall

  • RÅ 1984 1:1
  • RÅ 1966 not 431
  • RÅ 1997 ref 81
  • RÅ 2009 ref 34 (utbyte av preferensaktier mot stam aktier enligt bestämmelse i bolagsordningen)
  • RÅ 2005 ref 76
  • RÅ 1997 ref 81
  • RÅ 2000 ref 44
  • RÅ 1981 1:36
  • RÅ 1990 ref 116, två gåvor ansågs som andelsbyte
  • HFD 2012 not 74, konvertibler mot aktier anses som avyttring enligt SKV 131 561477­13/111.

Byte med hyresrätt vid bostadsaffärer

Läs mer under hyreslägenhet.

Läs mer

Omstrukturering – Så omstrukturerar du företaget inför försäljning eller köp

Aktiebyte