Även brottslig verksamhet kan vara skattepliktig för utövaren, men inte alltid.

Brottslig verksamhet i taxirörelse

Stölder eller inbrott

§ Den som blir av med pengar eller ägodelar vid stölder eller inbrott, kan få avdrag för förlusten om brottet är direkt kopplat till inkomsten, RÅ 1962 not 2, skatt för arbete med osanna fakturor, HFD 2011 ref 80.

brottslig verksamhet

Företag som förlorar pengar vid inbrott kan få avdrag om inte särskilda skäl mot avdragsrätt föreligger. Det begränsas normalt till vad som motsvarar ett sedvanligt innehav av kontanter i verksamheten och det måste finnas någon form av underlag som visar storleken av förlusten och att det är klarlagt att brott har begåtts. Däremot medges inte korrigering av mervärdesskatten.

Läs mer om skattefria intäkter

Skattefria ersättningar – Här är ersättningarna som är skattefria

Skattefria eller skattepliktiga skadestånd

Tävlingsvinster – Skattefria och skattepliktiga vinster från tävlingar