Bostadsbeskattning. Skattereglerna är olika för privatbostäder och näringsfastigheter. Se privatbostadsfastighet.

Som privatbostad räknas i regel småhus, fritidshus, bostadsrätter och även bostad som ingår i ett jordbruk förutsatt att ägaren använder eller avser att använda den som bostad för egen del. Om den inte är privatbostad är den näringsfastighet och beskattas i näringsverksamhet.

Privatbostäder behandlas på i huvudsak följande sätt:

Bostadsbeskattning vid försäljning

Läs om det under privatbostadsfastighet – försäljning, uppskov.

Bostadsbeskattning varje år

En årlig fastighetsskatt, i regel en kommunal fastighetsavgift.

Bostadsbeskattning vid uthyrning

Se uthyrning och bostadsrätt.

Läs mer om skatt på bostad

Skatteverket