Giftermål kan vara avgörande vid beskattningen och man räknas som gift så länge man sammanlever. Även de som inte är gifta behandlas i deklarationen som gifta om de sammanlever och har eller har haft gemensamt barn fött senast den 31/12 året före inkomståret.

Att räknas som gift under inkomståret ger skattekonsekvenser. De som i deklarationen räknas som gifta har lättare att få avdrag för dubbel bosättning.

Äktenskapsförord Giftermål

Fördelning av inkomst mellan makar. Se fåmansföretag.

Se även inkomstfördelning, låneförbud, samboavtal och äktenskapsförord.

Läs mer om giftermål och äktenskap

Familjerätt – Här får du råd om äktenskap och arv för din familj

Inkomstfördelning – Så sänker ni skatten genom att fördela inkomsten