Den svenska arvsskatten har slopats för dödsfall efter 16 december 2004, men i många andra länder finns arvsskatten kvar. Svenskar kan därför fortfarande få betala arvsskatt när deras anhöriga äger exempelvis hus i Spanien. Men det finns möjlighet att sänka även den utländska skatten för dig som svensk.

Arvsskatt i Spanien och Frankrike Trots att den svenska arvs- och gåvoskatten har avskaffats, kan det bli sådan skatt på egendom som svenskar äger utomlands, eftersom dessa skatter finns kvar i vissa andra länder. För en svensk som äger en fastighet i Frankrike eller Spanien får de anhöriga betala hög arvsskatt vid dödsfall. I Frankrike ligger gåvoskatten och arvsskatten på mellan 5 och 60 %. I Spanien är skatten 8 till 80 %, beroende på i vilken del av Spanien huset ligger och vem som är arvtagare. Arvsskatt kan det också bli för makar och sambor som ärver varandra. Oftast finns det metoder för att eliminera eller i vart fall minimera den sortens skatter.

Råd för skatt på arv

arvsskatt

Undvik utländsk arvsskatt

Det finns goda möjligheter att reducera framtida arvsskatt och gåvoskatt i både Frankrike och Spanien.

Lån på huset får i regel dras av från husvärdet när underlaget för arvsskatt beräknas. Det kan därför finnas anledning att belåna utlandshuset. Det beskattningsbara nettovärdet på ett hus i t ex Spanien kan minskas genom att huset intecknas och belånas via en internationell bank

Skatten kan också sänkas om ett bolag äger huset eller om arvslotterna fördelas på flera arvtagare.

För föräldrar som ska köpa hus utomlands kan det vara idé att köpa huset i barnens namn, med förbehåll om nyttjanderätt för föräldrarna.

Läs mer om arvsskatt

Gåva – Så ger du bort hus och fastighet till barn utan att betala skatt

Arvsrätt – Så fungerar arvsrätten för barn, makar och särkullsbarn

Köp, försäljning och uthyrning av utlandsfastigheter

Skatteverket