Skatt för utdelning på utländska aktier

Den som är bosatt i Sverige är skattskyldig här även för utdelning på utländska aktier.

Skatt på 30 % av den utdelningen tas upp i den svenska deklarationen. Från denna dras sedan eventuell utländsk kupongskatt som betalats på utdelningen. Ansökan om sådan avräkning görs i deklarationen.

Men för vissa aktier görs i regel en automatisk avräkning, exempelvis ABB, Astra Zeneca, Autoliv och Nokia.

microsoft utländska aktier skatt

Om sådan utländsk skatt inte kunnat avräknas ett enskilt år får resterande belopp avräknas senast det tredje taxeringsåret efter det aktuella taxeringsåret.

Läs mer om utdelning

Så fungerar aktieutdelningen

Så beskattas utdelning i aktier

X-datum eller X-dag – Då har du rätt till utdelning i aktien

Skatteverket