Tilläggsersättning (tilläggsköpeskilling) efter t ex en aktieaffär ska beskattas det året beloppet blir känt till sitt belopp. Om förskott betalas anses beloppet känt till denna del och ska då också beskattas det år förskottsbeloppet betalas.

På tilläggsersättning vid exempelvis en aktieaffär tillämpas de regler som gällde när affären ursprungligen gjordes upp. Avtal om tilläggsersättning efter avyttringen behandlas som kapitalvinst enligt de regler som gällde för den ursprungliga affären (RÅ 1976 ref 43, RÅ 1988 ref 56).

Varning

Lönebeskattat tillägg

Vid försäljning av fåmansföretag kan köpare och också säljaren ha intresse av tidigare ägaren arbetar vidare en tid mot att köparen betalar en tilläggsersättning för aktierna. Om det arbetet knyts väldigt hårt till arbetsinsatserna kan den ersättningen bli bedömd som lön, HFD 2012 not 58.

Beskattning av aktieaffär vid tilläggsersättningRåd för tilläggsersättning

Skjut upp vinstskatten

Vid försäljning av små- och medelstora företag kan det vara önskvärt för både säljare och köpare att avvakta resultatet och därefter bestämma vad som kan betalas för företaget. Det innebär också att säljaren kan vänta med skattebetalningen på tilläggsersättningen.

Exempel: Aktierna i ett bolag säljs i slutet av året till ett pris som grundar sig på resultatet i bolaget. Tilläggsersättning ska baseras på resultatet under det kommande året. Säljaren driver verksamheten i bolaget vidare, trots att han inte längre äger aktierna. Tidigast i januari året efteråt går det att bestämma resultatet för år det kommande året. Vinsten av tilläggsersättningen ska tas upp i deklarationen först året efter det år då tillläggsersättningen blivit klar. Vinstskatten har därmed skjutits upp.