Retroaktiv lagstiftning tillåts inte enligt grundlagen, vilket dock inte är att jämföra med exempelvis ändrad rättspraxis som kan drabba retroaktivt. Ofta brukar dock skatteverket se något mildare på sådana fall (RÅ 1998 not 191). Reglerna om att det blir ränta på uppskov som beviljats tidigare anses inte som otillåten retroaktiv lagstiftning. (HFD 2011 ref 73)

Läs mer om retroaktivitetsförbud

Skatteflykt – Så fungerar reglerna för generalklausulen