LotterivinstskattOm en tävling bedöms som lotteri krävs tillstånd av lotterinämnden. Om det är fråga om penningvinster krävs tillstånd av regeringen. Om tillstånd lämnas blir skatten 35 %. Om tävlingen anses som lotteri är vinsterna undantagna från inkomstskatt. Detta regleras av lotterilagen. Lotterivinstskatt blir det bara på penningpriser över 100 kr, däremot. Däremot kan vinster på mer än 100 kr från annat utländskt lotteri vara skattepliktiga kapitalinkomster, dock inte om det anordnas inom EU.

Försäljningspristävlingar

Försäljningspristävlingar där vinnarna utför en »inte helt försumbar prestation« beskattas i regel som inkomst av tjänst. Det blir också arbetsgivaravgifter för utbetalaren. Se tävlingsvinst.

Läs mer om lotterivinstskatt

Kontantberäkning