Kostnadsersättning, t ex bilersättning och traktamente, är i princip skattepliktiga, men kan ge avdrag. Detta gäller också statliga och kommunala ersättningar. Se bil i tjänsten och traktamente.

Om kostnadsersättningar utbetalats med högst fastställda schablonbelopp eller om bara de faktiska kostnaderna betalats för resan behöver arbetsgivaren inte lämna uppgift om beloppets storlek. På kontrolluppgiften markeras att ersättning utbetalats. Om utbetalat belopp är högre ska detta tas upp som skattepliktig inkomst på kontrolluppgift. Arbetsgivaravgifter och skatt ska då betalas på det som överstiger schablonerna.

kostnadsersättningÄven kostnadsersättningar för t ex telefon, dagstidningar och fri kost ska redovisas på kontrolluppgift. Om kostnader för dessa inkomster kan dras av måste detta avdrag göras bland avdrag för övriga kostnader, då första tusenlappen inte är avdragsgill.

Skatt på kostnadsersättning

Om särskild kostnadsersättning inte utbetalas får arbetsgivaren göra kostnadsavdrag från utbetald bruttolön. Se Snabbfakta.

Läs mer

Utgifter i tjänsten