Med intern aktieöverlåtelse menas oftast den situationen att aktierna i ett bolag säljs till ett bolag som också det ägs av säljaren själv eller någon närstående till säljaren. Säljaren kommer alltså att äga aktierna inte direkt utan via ett annat bolag. Det kan vara ett sätt att ta fram värdet av det egna bolaget utan att blanda in utomstående köpare.

Denna teknik var tidigare intressant då det oftast var något förmånligare att ta ut kapitalet som kapitalvinst än som utdelning. Numera är reglerna så gott som lika, varför interna aktieöverlåtelser inte görs enbart av det skälet. Se fåmansföretag – 3:12-reglerna.

Intern aktieöverlåtelseLäs mer om intern aktieöverlåtelse

Aktieöverlåtelseavtal – Ladda ner en gratis mall

3:12-reglerna – väntad höjning av skatten på utdelning och kapitalvinst

Upprepade interna aktieöverlåtelser