För en företagare som driver aktiebolag är direktpension utan försäkring ett bra alternativ till pensionsförsäkring och kapitalförsäkring.

Pengar som bolaget betalat bolagsskatt på placeras då direkt i fonder eller andra placeringar med full handlingsfrihet. En jurist skriver sedan en pantförskrivning och en pensionsutfästelse för den i bolaget som ska ha pensionen. Då kommer sparbeloppen att reserveras i bolaget som en pensionsskuld till den som ska ha pensionen.

Detta görs för att pengarna inte ska kunna tas av fordringsägare vid konkurs. En sådan pensionsutfästelse ger också möjlighet att garantera att hela sparkapitalet i bolaget vid dödsfall tillfaller andre maken eller sambo om pensionstagaren har särkullbarn. Vid flera delägare i ett aktiebolag är pensionsutfästelsen en garanti för att varje delägare själv kan förfoga över sin öronmärkta del av bolagets sparkapital.

Direktpension pensionär pension

Råd för direktpension

Direktpension bra val …

För den som äger ett fåmansbolag är ofta direktpension den mest flexibla lösningen. Gör jämförelse hos www.direktpension.nu. En viktig fördel är att direktpension gör det möjligt att ändra lösningen på pensionssparandet under spartiden och hur sparbeloppet ska tas ut som pensionär. Direktpensionen kan upplösas av bolaget t ex när ägaren vill använda pengarna för löneuttag.

Därmed undviks de stora nackdelar som finns med pensionsförsäkringar – inlåsning till 55 år, minst fem års utbetalningstid och risk för höjd avkastningsskatt. Direktpension ger följande fördelar:

  • En utbetalning från en pensionsförsäkring beskattas som lön utan möjlighet till jobbskatteavdrag. Sparkapitalet i en direktpension kan däremot lyftas som pension, lön, aktieutdelning eller kapitalvinst. Detta är en stor fördel nu när 3:12-regler ger möjlighet att ta ut stora belopp som utdelning med låg skatt och eftersom jobbskatteavdraget gör att arbetsinkomst beskattas lägre än pensionsinkomst.
  • Uttag kan göras med valfritt belopp vid valfri tidpunkt och kapitalet kan placeras på valfritt sätt och kan ges bort eller ograverat övertas av anhöriga efter dödsfall.Det går att när som helst avsäga sig hela eller delar av pensionslöftet som man fått av aktiebolaget. Effekten blir då att aktiebolaget ökar det egna kapitalet som då exempelvis kan delas ut, räknas in i köpeskillingen för aktierna vid en försäljning eller användas för löneuttag, exempelvis för personer som fyllt 65 år då skatten och avgiften har blivit fördelaktigare.Den som vill ha ett familjeskydd kan teckna separata liv- och sjukförsäkringar i stället för att ha familjeskyddet inbakat i en pensionsförsäkring

Rättsfall om direktpension

Vid utflyttning

Om du flyttar utomlands efter pensionering eller att du sålt ditt företag, kan direktpension vara ett bra alternativ. Den allmänna pensionen beskattas oftast i Sverige och då med särskild inkomstskatt. Se utflyttning. Övriga pensioner kan däremot i många fall vara undantagna från svensk beskattning, såsom fallet är vid utflyttning till Portugal, Malta och Schweiz. Det krävs dock att man kan visa att pensionerna beskattas i utflyttningslandet. Inför utflyttning kan man göra en utfästelse om pension, som utbetalas när utlandsbosättningen är klar. Det kan t o m löna sig att avstå eller sänka sin lön under åren före pensioneringen i utbyte mot en sådan utfästelse.

Vid försäljning

Försäljning av aktier i fåmansföretag kan ofta innebära hög vinstbeskattning, i synnerhet om en stor ska tas upp som tjänsteinkomst. Om ägaren före försäljningen gör en utfästelse till sig själv kan priset på aktierna sänkas. Den som köper företaget får också ett avdrag i bolaget vid utbetalningen. Säljaren kan själv avgöra när betalningen ska ske. Utfästelsen kan också ha säkrats genom en försäkringslösning.

Läs mer om direktpension

Vinstdisponering – 8 skatteplaneringsråd för att skjuta på skatten

Privata Affärer – Så fungerar det