Den som i sitt arbete riskerar att få betala skadestånd kan teckna en ansvarsförsäkring. Denna utgift får dras av som omkostnad. Det kan exempelvis gälla läkare, advokater och revisorer. Vanligtvis sker avdraget i näringsverksamhet men kan också göras från löneinkomster i inkomstslaget tjänst.

§ Styrelseledamot eller vd, skattefri förmån? KRS 17/12 1997, 3111­97, KRS 21/9 2004, 2297­02, RÅ 2005 not 73.

Råd för ansvarsförsäkring

ansvarsförsäkringLåt företaget betala

Ansvarsförsäkring kan oftast tecknas av företaget och är då också en försäkring som kan täcka anspråk inte bara på styrelseledamoten utan även företaget självt. Företaget torde ha rätt till avdrag för sådan försäkring och försäkringen är högst sannolikt inte en skattepliktig förmån för styrelseledamoten.

Läs mer

Anställningsavtal – Ladda ner en gratis mall för anställningsavtal