Att sälja eller köpa t ex aktier för senare leverans och betalning kallas för terminsaffärer.

Den som köper en aktietermin förbinder sig alltså att vid en viss tidpunkt köpa aktier till ett överenskommet pris, terminspris.

Att köpa på termin innebär, till skillnad från köpoption, en skyldighet att köpa och även en skyldighet för säljaren att sälja.

En terminsaffär beskattas i princip på samma sätt som en aktieaffär, dock först när affären fullgörs genom leverans.

Så beskattas terminsaffärer

terminsaffär

Vid en sedvanlig aktieöverlåtelse beskattas överlåtelsen den dag bindande avtal har träffats. Terminsaffären är alltså en affär, där priset bestäms idag och affären fullgörs vid en senare tidpunkt. I stället för att fullfölja aktieaffären kan affären avslutas och mellanskillnaden betalas kontant (kontantavräkning).

Läs mer om aktier och placeringar

Sänk skatten på kapitalvinsten

Nasdaq

Allt om aktier, börsen och placeringar