Regeringen har föreslagit att rutavdraget fr o m 1 augusti 2016 ska omfatta ett antal nya tjänster, nämligen

IT-tjänster

Installation, reparation och underhåll av data- och informationsteknisk utrustning, dataprogram och dataförbindelser samt handledning i samband med sådant arbete ska omfattas av RUT-avdraget. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden.
Kommentar: Krävs att tjänsten utförs i bostaden? Nej, men åtminstone i nära anslutning till bostaden. Det skulle kunna innebära att exempelvis bredbandsanslutningar utanför själva bostaden kan godtas. Därför undantas exempelvis annan datahjälp såsom programmering. Avsikten är att underlätta för uppkopplingar så att allt fler ska kunna använda sig av datakommunikation. Skatteverket kommer sannolikt med mer detaljerad information. Se vidare avdragslexikon, Skattereduktion

Flyttjänster

Flytt av bohag mellan bostäder ska omfattas av RUTavdraget.
Kommentar: Avsikten är att få hjälp med flyttning av bohag mellan egna eller det kan också vara att hjälpa föräldrarna med sådan flyttning. Det behöver vara i samband med bostadsbyte. Själva transporten och eventuell hyra av lokal omfattas inte. Se vidare avdragslexikon, Skattereduktion.

Trädgårdsarbete

Beskärning och borttagande av träd och buskar ska omfattas av RUT-avdraget.
Kommentar: Hit räknas underhållsarbete av egna trädgårdar, även fritidshus, däremot inte nyplantering eller markanläggningsarbete. Trädfällning har tillkommit vilket sannolikt välkomnas av arborister. Se vidare avdragslexikon, Skattereduktion.

Läs mer om RUT-avdrag för trädgårdsarbete