Priser i form av medaljer eller minnesföremål är skattefria och dessutom tävlingsvinster i form av nyttoföremål till ett värde av högst 3 % av prisbasbeloppet. Detta gäller om man för att få priset måste göra en viss prestation, t ex en frågetävling. Även priser i slogan- och reklampristävlingar är därför skattepliktiga. Dessa fall har avgjort vad som är skattepliktigt och inte skattepliktigt:

§ Vinster i TV-program, RÅ 1989 not 198, RÅ 1991 not 163, slump? RÅ 1958 ref 3, RÅ 1995 ref 100, pokerspelare, KRS 14/11 2005, 5318-04, börs-SM, KRJ 3622-1999.

Om slumpmomentet är det väsentliga för både arrangör och tävlingsdeltagare är priset skattefritt, t ex pris i korsordstävlingar. Däremot blir det lotteriskatt för arrangörerna på kontantpriser över 200 kr, men inte på varupriser i t ex tombolalotterier.

Tävlingsvinst tävlingsvinster med prispokal

Priser från arbetsgivaren är alltid skattepliktiga, antingen priset gäller tur eller prestation. Men om priset kommer från någon som man inte har något anställnings- eller uppdragsförhållande med kan priset vara skattefritt, exempelvis Nordiska radiopriset (RÅ 1984 1:63).

Priser i lotterier där det finns en prestation i första omgången, men där det slutgiltiga priset delas ut genom ett rent slumpmoment, har ansetts skattefria.

För skattepliktiga priser som inte är pengar, t ex semesterresor, måste ett beräknat marknadsvärde av resan tas upp som inkomst i deklarationen. Se löneförmån.

Tävlingsvinster och priser för idrottsutövare

tävlingsvinst pokal

En tävlingsvinst är skattefri om den inte hänför sig till anställning eller uppdrag och inte heller inte består av kontanter, till exempel värdepapper. Skattefritt är alltid medalj, plakett eller pokal samt bruksföremål, presentkort (som inte kan lösas in mot kontanter) eller resa upp till ett värde som inte överstiger 3 % av prisbasbeloppet. Se Snabbfakta.

Skattepliktig, inklusive mervärdeskatt, är däremot idrottslig verksamhet som uppfyller kraven för en ekonomisk verksamhet om det sker inom landet. Detta gäller oavsett i vilken företagsform verksamheten bedrivs. Se Skv 38080-11/111.