Stipendier till någons utbildning är normalt skattefria. Men inte om det finns en koppling till arbete eller uppdrag som utförts eller ska utföras. Exempelvis har stipendier för fackliga kurser (utbildningsbidrag) ansetts skattefria om de har enbart allmänbildande karaktär (RÅ 1981 1:31, RÅ1982 1:26, RÅ1982 1:35). Skattefritt är även stipendier eller priser som utdelas av annat skäl än att ersätta någon för en arbetsinsats.

Rättsfall

stipendier priserSkattefria stipendium/priser

  • Nobelpriset, RÅ 1912 ref 145
  • Albert Bonniers stipendiefond, RÅ 1964 fi 351
  • STU-stipendium, RÅ 1986 ref 170
  • Arbetsmiljöfonden, RÅ 1989 not 196
  • Fotbollsförbundet, RÅ 2004 ref 33 
  • Metalls fritidsfond, RÅ 1990 not 93
  • Författarnas fotokopieringsfond, RÅ 1990 not 235

Skattepliktiga stipendium/priser

  • Tjänstemännens trygghetsfond, RÅ 1988 ref 127
  • Kurser i allmänfacklig vidareutbildning, RÅ 1994 not 424
  • Stipendium för att fullfölja filmprojekt, HFD 2014 ref 14

Frågor och svar om stipendier

Fråga: Kan ett stipendium vara skattefritt även om det ges under flera år? Svar: Ja, om det är för utbildning, uppfostran mm. I annat fall kan det ses som ett skattepliktigt  periodiskt understöd.

Fråga: Kan man få ett skattefritt stipendium från det egna företaget? Svar: Ja, det finns inte något uttryckligt hinder. Av förklarliga skäl är det då särskilt viktigt att kunna visa att det rör sig om ett stipendium utan krav på motprestation.

Fråga: Kan ett flerårigt stipendium vara avdragsgillt som periodiskt understöd som inte ges för mottagarens utbildning? Svar: Ja, om det ges av ett bolag eller annan juridisk person.

Läs mer om skattefria priser och inkomster

Skattefria ersättningar

Tävlingsvinster – Skattefria och skattepliktiga vinster från tävlingar