Skatteplanering är ett laddat ord med ofta dubbla betydelser. Att sänka eller undvika skatt genom skatteplanering kan vara både legitimt och rentav nödvändigt i vissa fall, vilket framgår bl a av de många skattesänkningsråd som finns spridda i Avdragslexikon. Det kan t ex gälla fördelning av inkomster mellan makar och barn. Se råd under kapitalunderskott och kapitalförlust. För företagare lämnas råd under bl a rubrikerna vinstdisponering, näringsverksamhet och fåmansföretag.


skatteplanering
Skatteplanering – »Skatteupplägg«

Paketlösningar med en serie transaktioner kan underkännas med hänvisning till dess verkliga innebörd, om de bara är en konstruktion för att ge avdrag. Se genomsyn. De kan emellertid inte underkännas bara för att resultatet är skattemässigt fördelaktigt. Dessa rättsfall visar hur skatteverket resonerar kring vad som ska godtas:

§ Försäljning via utländskt bolag, RÅ 2008 not 169, skatteflyktig fördelning av andelsvinst, RÅ 2009 not 86-88, förskottsränta, RÅ 1987 ref 78, RÅ 1982 Aa 184, försäljning via peruanskt bolag, HFD 2012 ref 20, KrJ 2012- 11-12, nr 2967-11, försäljning via kommanditbolag och utländskt bolag för att uppnå definitiv skattelättnad, HFD 2012 not 30.

Läs mer om skatteplanering

Vinstdisponering – 8 skatteplaneringsråd för att skjuta på skatten