Avknoppning innebär att ett företag delar ut ett dotterföretag till sina aktieägare. Skattemässigt kan en avknoppning behandlas på ett av dessa två sätt:

  1. Utdelning. Värdet av de utdelade aktierna är skattepliktig utdelningsinkomst (se aktier – utdelning). Det utdelande bolaget redovisar då utdelningen som en vanlig försäljning. Det skattepliktiga värdet blir för mottagarna också anskaffningsutgiften för aktierna.
  2. Kapitalvinstskatt. Det blir ingen skatt vid utdelningen vare sig för utdelande bolag eller mottagarna. I stället kan det bli en högre kapitalvinstskatt för de ursprungliga aktierna, då anskaffningsutgiften reduceras på grund av avknoppningen. Denna reduktion blir anskaffningsutgift på aktierna i det avknoppade bolaget. Fördelningen avgörs med ledning av hur avknoppningen påverkat kursen.

Avknoppning

Kraven för skattefri avknoppning:

  • Det utdelande bolaget ska vara marknadsnoterat.
  • Samtliga aktier (kan vara svenskt eller utländskt bolag) delas ut.
  • Det utdelade bolaget driver rörelse direkt eller genom annat bolag.

§ Svenska och utländska företag behandlas lika, RÅ 2000 ref 40

Avknoppningar

Moderbolag

Andel

Avknoppat bolag

Andel

Active Biotech

93%

Wilh Sonesson

7%

AGA, A

89%

Frigoscandia

11%

AGA, B

90%

Frigoscandia

10%

Assi Domän

92%

Billerud

8%

Assi Domän

79%

Sveaskog

21%

Astra Zeneca

99%

Syngenta

1%

Atle

96%

Studsvik

4%

Aurex

83%

Gexco

17%

Beijer

47%

Beijer Electr.

53%

Bergman

Addtech

35%

& Beving

38%

Lagercrantz

27%

Betsson AB

95,8%

Cherryföretagen

4,2%

Betsson AB

78%

Net Entertainment

22%

Bure

70%

Capio

30%

Bure

74%

Observer

26%

B&N

45%

Gorthon

55%

Celsius

39%

Enator

61%

Diligentia

64%

Asticus

36%

Electrolux

90,50%

Gränges

9,50%

Electrolux A

55%

Husqvarna A

45%

Electrolux B

54%

Husqvarna B

46%

Empire

84%

Skultuna

16%

Empire

89%

Empire Sweden

11%

Esselte A

92,70%

Scribona A

7,30%

EsselteB

92,20%

Scribona B

7,80%

Esselte A (99)

69%

Meto AG

31%

Esselte B (99)

66%

Meto AG

34%

Fabege

85%

Wihlborgs Fast.

15%

Fabege

76%

Bostads AB Drott

24%

Fjällräven

86%

Friluftsbolagen

14%

För.sparb

99%

Mandamus

1%

G&L Beijer

47%

Beijer Electr.

53%

Gunnebo

84%

Gunnebo Indu.

16%

Getiinge

94%

Lifco

6%

Handelsb.

95%

Näckebro

5%

Handelsb.

99%

Balder

1%

Humleg.

68%

Sweco

32%

HQ.SE