Löneåterbetalning

Om man måste lämna tillbaka en del av den lön man tidigare fått kan man skicka in en ny rättad deklaration för det år man fick för mycket lön och arbetsgivaren lämna en ny inkomstuppgift. Hela beloppet dras då av från det årets inkomst. Arbetsgivaren kan då också begära rättelse av arbetsgivaravgifterna.

Rättsfall för återbetalning av lön

§ Ett annat sätt är att yrka avdrag för det år som lönebeloppet återbetalas. Som ett avdrag under »inkomst av tjänst«.  (RÅ 1974 ref 5, RÅ 1988 not 34, RÅ 1993 not 486).